Het RIVM heeft informatie opgenomen op hun website voor mantelzorgers.


Markant heeft goede informatie voor mantelzorgers. Dit is een centrum voor mantelzorg. Klik hier.

Algemeen

Contact over het Coronavirus


Onze telefonische bereikbaarheid is nog steeds hetzelfde als altijd. Voor vragen over het Coronavirus of de gebruikelijke zorg die u krijg. De vaste contactpersoon is Meggy Bottelier. Buiten kantoortijden is er een achterwacht. Zie de contactgegevens hier onder aan de pagina.

Wat betekent het voor de zorg als ik het Coronavirus heb?


Wij kunnen de zorg alleen leveren als er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn. Dan worden er zo min mogelijk medewerkers bij u ingezet.

Contact    023-7114494

Meldpunt voor

cliënten

Ouderenorganisaties hebben een meldpunt opgezet Thuiszorg en Corona (meldpunt Thuiszorg KBO-PCOB 030-3400600). U kunt hier naartoe bellen met vragen.

Voor cliënten

Het Coronavirus heeft enorme gevolgen voor iedereen in onze samenleving. Dat geldt ook voor onze zorg en de inzet van zorgverleners. Wij doen er alles aan om het zo optimaal mogelijk te blijven organiseren. Hieronder geven we antwoord op enkele vragen die van belang zijn voor cliënten en mantelzorgers.

Het Coronavirus

Copyright ContactZorg. All Rights Reserved.

Ik krijg zorg bij het wassen en douchen. 1,5 meter afstand houden lukt niet. Wat betekent dat?


Als wij de zorg nog bij u leveren voor bijvoorbeeld ondersteuning bij het douchen, kunnen wij geen 1,5 meter afstand houden. Als de medewerker verkouden is zonder koorts of ziek te zien worden er persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen zoals een mondkapje. Wij vragen zowel de medewerker als de cliënt om tijdens dit zorgmoment niet te praten.

Informatie voor

mantelzorgers

Contactgegevens


ContactZorg BV
Bloemendaalseweg 273

2051 GE Overveen 

Noord-Holland

023-711 44 94

Erkenningen


Calibris/SBB erkenning

Keurmerk ISO 9001
Contract met gemeenten in Zuid-Kennemerland

Contract met diverse zorgverzekeraars

Hoe wordt de zorg nu vormgegeven?


Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en houden de ontwikkelingen nauw in de gaten. Met iedere cliënt worden net als altijd individuele afspraken gemaakt op basis van de situatie van de cliënt. De zorgcoördinator blijft het eerste aanspreekpunt. Als zich veranderingen voordoen wordt dit met de cliënt overlegd.

Wat betekent het voor de zorg als ik het Coronavirus heb?


Wij kunnen de zorg alleen leveren als er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn. Dan worden er zo min mogelijk medewerkers bij u ingezet.

Wordt er minder zorg geboden?


Wij leveren nog steeds de geïndiceerde zorg. Hierbij houden wij ons aan de voorgeschreven regels van het RIVM. Het lukt niet altijd bij alle vormen van zorg om 1,5 meter afstand te houden. Wij vragen zowel de medewerker als de cliënt om tijdens dit zorgmoment niet te praten. Tijdens de handelingen houden wij ons zoveel als mogelijk aan de voorschriften van het RIVM:

  • Handen wassen na het binnenkomen, voor en na een handeling en voor het verlaten van de woning
  • Hoesten en niezen in de elleboog
  • Het dragen van handschoenen
  • Wij gebruiken papieren zakdoekjes