Interne regeling

Wij worden graag op de hoogte gebracht van klachten en ontevredenheid. Doordat u dit kenbaar maakt bij ons kunnen wij de zorg ook verbeteren. U kunt terecht bij onze klachtenfunctionaris die u telefonisch kunt bereiken (023-7114494), of via het formulier op onze contactpagina.

 

Externe regeling

Als we er niet uitkomen of u wilt direct terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie, zijn wij aangesloten bij de onafhankelijke en externe klachtencommissie.


Download hier de klachtenregeling

 

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacygegevens. U kunt het privacyreglement hier downloaden.


Kwaliteitseisen & wetten

Copyright ContactZorg. All Rights Reserved.

Raad van Commissarissen

Klachtenregeling

ContactZorg BV heeft een Raad van Commissarissen. Zij houden toezicht op de dagelijkse leiding en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. De leden van de Raad zijn niet direct betrokken in de organisatie, maar zijn onafhankelijk en extern. Wij handelen in de geest van de Governance Code.


ContactZorg BV werkt voortdurend aan de verbetering van kwaliteit. We zijn op de hoogte van de wettelijke regels en eisen en stemmen dit af op de praktijk. ContactZorg heeft het HKZ keurmerk behaald in januari 2014. Sinds 1 januari 2017 heeft ContactZorg het ISO 9001 keurmerk.

Erkenningen


Calibris/SBB erkenning

Keurmerk ISO 9001
Contract met gemeenten in Zuid-Kennemerland

Contract met diverse zorgverzekeraars

CQ meting

Cliëntenraad

Kwaliteitseisen

Contact    

Onze cliëntenraad behartigt de belangen van onze cliënten. Zij hebben inspraak in ons beleid en verbeterplannen naar aanleiding van tevredenheidsonderzoeken. Voor contact met onze cliëntenraad kunt u het contactformulier op onze contactpagina invullen.

Omgang met privacy


Contactgegevens


ContactZorg BV
Bloemendaalseweg 273

2051 GE Overveen 

Noord-Holland

023-711 44 94

In december 2016 hebben we een CQ meting uitgevoerd. We zijn trots op het resultaat!.  Hieronder kunt u het rapport downloaden.